Arbeidsrecht

Arbeidsovereenkomst
Cao en medezeggenschap
Ontslag
Ziekte en re-integratie
Senioriteit
Reorganisatie
Verklaring van geen bezwaar

Visser & Van Solkema heeft veel kennis en jarenlange ervaring op het gebied van het arbeidsrecht en cao-recht. Ondernemers en werknemers worden geadviseerd en bijgestaan in procedures waarin de arbeidsverhouding centraal staat. Is er sprake van een vast dienstverband, hoe om te gaan met de zieke werknemer, wat moet een werkgever doen in het kader van de re-integratie, uitleg van een cao-bepaling? Dit zijn allemaal vragen die veel gesteld worden door onze cliënten.

Bijzondere kennis van zaken heeft Visser & Van Solkema Advocaten van de rechtspositie van cabinepersoneel van diverse luchtvaartmaatschappijen. De verschillende cao’s, verklaring van geen bezwaar, senioriteit en anciënniteit bepalen de rechtspositie en loopbaan van cabinepersoneel.