Het gevolg van een eiswijziging op de hoogte van het griffierecht

By april 16, 2014Blog, Procesrecht

De hoofdregel is dat zowel eiser als de verschenen gedaagde griffierecht verschuldigd zijn. Hierop zijn enkele uitzonderingen.

Bij procedures bij de kantonrechter en de pachtkamer is gedaagde geen griffierecht verschuldigd. Verder is ook de oorspronkelijk gedaagde die een reconventionele vordering instelt, daarvoor geen griffierecht verschuldigd. Voor de overige uitzonderingen verwijs ik naar artikel 4 Wgbz.

Welk bedrag je aan griffierecht verschuldigd bent, is afhankelijk van de hoogte van de vordering en of de vordering wordt ingesteld door een natuurlijk persoon of een rechtspersoon. Bepalend is de hoogte van de vordering zoals opgenomen in de dagvaarding, het verzoek in het verzoekschrift of het beroepschrift. Hierna ga ik uit van de dagvaardingsprocedure, maar voor de verzoekschrift- of beroepsprocedure geldt hetzelfde.

Het gebeurt geregeld dat tijdens een procedure de eis wordt verminderd als gevolg van een deelbetaling door de gedaagde. Of de eis wordt vermeerderd, bijvoorbeeld omdat gedaagde nog enkele facturen onbetaald laat. Heeft dit nog invloed op de hoogte van het verschuldigde griffierecht? Het antwoord op deze vraag is: dat hangt er vanaf.

Wordt de eis verminderd, dan blijft het oorspronkelijke griffierecht verschuldigd. Het griffierecht wordt dus niet alsnog verminderd. Maar let op dat een vermindering van eis wel invloed kan hebben op het al dan niet kunnen instellen van hoger beroep.

Een vermeerdering van eis kan wel leiden tot een hoger griffierecht. Als de eis wordt vermeerderd en je vordering valt in een hogere categorie, dan zal de rechtbank je een aanvullende nota sturen voor het griffierecht. De tarieven voor griffierecht worden vaak aangepast (lees: verhoogd). Je bent het griffierecht verschuldigd zoals geldt op het moment van de eisvermeerdering, vermindert met het reeds betaalde griffierecht.

Heb je voorafgaand aan de gerechtelijke procedure een bijvoorbeeld verzoekschrift tot het leggen van conservatoir beslag ingediend, dan wordt het daarvoor betaalde griffierecht in mindering gebracht op het verschuldigde griffierecht.[1] Het is raadzaam om dit in de gaten te houden, omdat dit niet altijd gebeurt. Mocht het eerder betaalde griffierecht niet in mindering zijn gebracht, dan kan je verzet aantekenen tegen het in rekening gebrachte griffierecht. Dit doe je door het indienen van een verzoekschrift waarin je verzoekt om het griffierecht te verlagen. Voor het indienen van dit verzoekschrift is overigens geen griffierecht verschuldigd.[2]

Op 15 april 2014 gelden de volgende tarieven voor griffierecht:

Procedures bij de kantonrechter:

Dagvaardingszaken    of Verzoekschriften

Griffierecht    niet-natuurlijke personen

Griffierecht    natuurlijke personen

Griffierecht    onvermogenden

Zaken met een vordering, dan wel een verzoek van – onbepaalde waarde of – met een beloop van niet meer dan € 500,- €   115,00 €   77,00 €   77,00
Zaken met een vordering, dan wel een verzoek met een   beloop van meer dan € 500,- en niet meer dan € 12.500,– €   462,00 €   219,00 €   77,00
Zaken met een vordering, dan wel een verzoek met een beloop van meer dan € 12.500,- €   923,00 €   462,00 €   77,00
Aktes €   120,00 €   120,00 €   120,00
Verzetschrift Wet Mulder €   115,00 €   77,00 €   77,00

Tabel 1: Griffierecht Kamer voor Kantonzaken (bron: rechtspraak.nl)

Procedures bij de rechtbank, sector civiel:

Civiel (bij een kamer voor   andere zaken dan kantonzaken van de rechtbank) Familie/handel/kort   geding/insolventies/faillissementen

Griffierecht niet-natuurlijke   personen

Griffierecht natuurlijke   personen

Griffierecht onvermogenden

Zaken van onbepaalde waarde (hieronder valt ook het verzoekschrift conservatoir beslag) €   608,00 €   282,00 €   77,00
Zaken met betrekking tot een vordering, dan wel een verzoek met een beloop van niet   meer dan € 100.000 €   1.892,00 €   868,00 €   77,00
Zaken met betrekking tot een vordering, dan wel een verzoek met een beloop van meer   dan € 100.000 €   3.829,00 €   1.519,00 €   77,00
Aktes (o.a. depot nalatenschappen, arbitrale vonnissen, algemene voorwaarden,   non-failliet) €   120,00 €   120,00 €   120,00

Tabel 2: Griffierecht rechtbank sector civiel (bron: rechtspraak.nl)

Procedures bij het gerechtshof:

Aard c.q. hoogte van de   vordering of het verzoek

Griffierecht niet-natuurlijke   personen

Griffierecht natuurlijke   personen

Griffierecht onvermogenden

Zaken met betrekking tot een vordering, dan wel een verzoek van onbepaalde waarde of met een beloop van niet meer dan €12.500 €   704,- €   308,- €   308,-
Zaken met betrekking tot een vordering, dan wel een verzoek met een beloop van meer dan €12.500 en niet meer dan €100.000 €   1.920,- €   704,- €   308,-
Zaken met betrekking tot een vordering, dan wel een verzoek met een beloop van meer dan €100.000 €   5.114,- €   1.601,- €   308,-

Tabel 3: Griffierecht gerechtshoven (bron: rechtspraak.nl)

Voor bestuursrecht- en belastingzaken gelden andere tarieven. De meest actuele tarieven zijn te raadplegen op: http://www.rechtspraak.nl/Procedures/Tarieven-griffierecht/Pages/default.aspx.

 


[1] Artikel 11 Wgbz.

[2] Artikel 29 Wgbz.

Leave a Reply

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.