Wanneer geen ambtshandelingen in 2020?

By november 29, 2019Deurwaarder

Een deurwaarder is bevoegd om ambtshandelingen te verrichten. Hierbij moet gedacht worden aan het betekenen van een dagvaarding of het leggen van beslag. Maar de deurwaarder mag deze ambtshandelingen niet altijd verrichten.

Een eerste beperking is dat de deurwaarder geen ambtshandelingen mag verrichten tussen 8 uur ’s avonds en 7 uur ’s ochtends.

Daarnaast zijn er enkele specifieke dagen waarop geen ambtshandelingen mogen worden verricht. Op een zondag en op een algemeen erkende feestdag mag geen ambtshandeling worden verricht.

De algemeen erkende feestdagen zijn: Nieuwjaarsdag, Tweede Paasdag, Tweede Pinksterdag, Hemelvaartsdag, Koningsdag (27 april), Bevrijdingsdag (5 mei) en Eerste en Tweede Kerstdag (25 en 26 december).

Daarnaast kan een aantal dagen als ‘gelijkgestelde dagen’ worden aangemerkt. Goede vrijdag is ieder jaar een gelijkgestelde dag (2020: 10 april).

In 2019 komt er nog één gelijkgestelde dag en dat is 27 december.