De fases van KEI

By juni 15, 2017Procesrecht

Recent berichtten we dat er op 1 september 2017 (eindelijk) begonnen gaat worden met de eerste civiele pilotfase van het Programma KEI[1] (de fase civiel 1.0).

Het is een pilot en dit betekent dat bij de geselecteerde rechtbanken in civiele zaken digitaal geprocedeerd gaat worden volgens het nieuwe burgerlijk procesrecht (de zgn. basisprocedure).

Het Programma KEI kent vijf fases voor wat betreft de civiele procedures:

Civiel 1.0              vorderingszaken met verplichte procesvertegenwoordiging door een advocaat (handelszaken)

Civiel 2.0              vorderingszaken in hoger beroep

Civiel 3.0              vorderingszaken zonder verplichte procesvertegenwoordiging (kantonzaken)

Civiel 4.0              verzoekprocedures in alle instanties

Civiel 5.0              kort gedingzaken

Als een pilot naar behoren werkt, dan wordt die fase landelijk ingevoerd. Vervolgens wordt gestart met de pilot van de volgende fase.

Cassatiezaken bij de Hoge Raad vallen niet onder het Programma KEI. De Hoge Raad is per 1 maart 2017 begonnen met digitaal procederen.

 

=====

[1] KEI staat voor het Programma Kwaliteit en Innovatie van de Rechtspraak.