Proceskosten: kosten advocaat

By juni 14, 2018Procesrecht

Als een rechter vonnis wijst, dan wordt in het merendeel van de gevallen de verliezer veroordeeld in de proceskosten en deze moet dan de proceskosten van de ander betalen. De proceskosten bestaan uit meerdere posten, waaronder de kosten van het betekenen van de dagvaarding en het salaris van de advocaat van de wederpartij. In dit blog staat het salaris van de advocaat centraal.

Salaris advocaat

In Nederland worden, behalve in intellectuele eigendomszaken, niet de daadwerkelijk gemaakte advocaatkosten bij de verliezende partij in rekening gebracht. Het salaris advocaat wordt begroot conform het liquidatietarief. Het liquidatietarief wordt bepaald aan de hand van de verrichte proceshandelingen en het belang van de zaak.

Voorbeeld

Dit klinkt misschien nogal abstract, daarom een voorbeeld om de berekening van het salaris advocaat te verduidelijken:

De eiser vordert bij de rechtbank betaling van een bedrag € 75.000. In de procedure heeft de winnende eiser een dagvaarding laten betekenen en heeft hij met z’n advocaat een comparitie van partijen bijgewoond. De vordering van de eiser wordt toegewezen en de gedaagde wordt veroordeeld in de proceskosten.

De dagvaarding en het bijwonen van de comparitie worden allebei gewaardeerd op één punt; dus in totaal twee punten. Het belang van de zaak is € 75.000 en daarbij hoort een liquidatietarief van € 1.074 per punt. De verliezende gedaagde zal dus worden veroordeeld tot betaling van € 2.148 aan salaris van de advocaat.

Overzicht

Een volledig overzicht van de waardering van werkzaamheden en de liquidatietarieven vind je op de website van de Rechtspraak.