Financieel recht

Kifid
BKR Registratie
Beleggingsklachten
Bankgarantie
Financiering

Visser & Van Solkema Advocaten heeft bijzondere expertise in geschillen van consumenten en ondernemers met hun bankier. Zowel of er bij het verstrekken van een financiering, het vestigen van  zekerheden, als bij de opzegging van de financiering of de uitwinning van zekerheden, zorgvuldig en volgens de regels is en wordt gehandeld.

Maar ook over of de bank bij het geven van beleggingsadvies of de uitvoering van orders volgens de regels heeft gehandeld wordt veelvuldig geadviseerd en waar nodig geprocedeerd.

Tenslotte is veel ervaring met insolventie situaties, zoals surseance van betaling of faillissement. Dit omvat onder andere hoe een lening met voldoende zekerheid kan worden verstrekt, hoe een onderneming faillissementsveilig kan worden gestructureerd ter bescherming van de belangen van de ondernemer.

En, als het moet, wordt in en buiten rechte een aansprakelijkstelling van de ondernemer te vuur en te zwaard bestreden.