Tarieven en voorwaarden

Prijsafspraak
Algemene voorwaarden
Klachtenregeling

Onze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten. Iedere aansprakelijkheid is uitgesloten, behoudens en voor zover dekking wordt verleend onder de verplicht afgesloten advocatenberoepsaansprakelijkheidsverzekering, vermeerdert met het daaraan verbonden eigen risico.

Visser & Van Solkema Advocaten kent een interne klachtenregeling en neemt deel aan de Geschillencommissie Advocatuur.

De uurtarieven van de advocaten en juristen van Visser & Van Solkema Advocaten bedragen € 225 tot € 300, excl. BTW en kosten derden / griffierecht. Er wordt maandelijks (achteraf) gedeclareerd, tenzij er een andere schriftelijke afspraak is gemaakt over de declaratie / kosten van de zaak.

Visser & Van Solkema Advocaten – IJburg Amsterdam