Incasso en procederen

Kort geding
Bodemprocedure
Griffierecht
Kostenveroordeling
Kans op succes

Bijna iedere ondernemer heeft er helaas ervaring mee: klanten die niet betalen. Het incassotraject neemt Visser & Van Solkema Advocaten u graag uit handen. In eerste instantie zal Visser & Van Solkema Advocaten de debiteur sommeren tot betaling en mocht dat niet tot betaling leiden, dan volgt zo nodig een procedure.

Procederen is een vak apart. Het besluit om wel of niet te gaan procederen moet zorgvuldig worden genomen. Wat is het procesrisico, welke (civiele) procedure heeft de voorkeur: een kort geding of een bodemprocedure en tegelijk met beslagmaatregelen? Dit zijn vragen die meespelen bij het aanhangig maken van (incasso)procedures.

Met Visser & Van Solkema Advocaten kunt u afspraken maken over de kosten van een procedure, zodat u vooraf weet wat u aan kosten kunt verwachten. De insteek is altijd om de kosten van een procedure zoveel mogelijk te verhalen op uw wederpartij.