Corona, werktijdverkorting en de gevolgen voor werknemers

Het corona virus (COVID 19) heeft nogal wat gevolgen en roept de nodige vragen op. Hieronder kort wat informatie over werktijdverkorting en thuiswerken, (zorg)verlof en andere actuele situaties.

Werktijdverkorting

Voor werktijdverkorting is een aparte vergunning nodig. Deze vergunning dient bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) te worden aangevraagd. 

Om voor een vergunning in aanmerking te komen, moet een werkgever aantonen getroffen te zijn door een bijzondere situatie die niet onder het normale ondernemersrisico valt. Ook dient de werkgever aan te tonen dat hij/zij tenminste 20% minder werk verwacht voor een periode van minimaal 2 tot maximaal 24 kalenderweken. Een vergunning geldt voor maximaal 6 weken, maar er kan verlenging van de vergunning worden gevraagd. 

Na ontvangst van de vergunning kan bij het UWV voor de werknemer(s) een WW-uitkering worden aangevraagd.

Het UWV betaalt de WW-uitkering aan de werkgever en vergoedt achteraf de uren dat de werknemers niet werkten tijdens de vergunningsperiode aan de werkgever. Het UWV vergoedt aan de werkgever gedurende de eerste 2 maanden 75% van het salaris en de maanden daarna 70%. Deze vergoeding is een compensatie voor de werkgever en de werknemer zal dus voor het deel van de werktijdverkorting een lager salaris ontvangen.

Uiteraard kunnen werkgevers ook besluiten om vrijwillig het gehele salaris door te betalen of zijn zij daar volgens cao of arbeidsvoorwaarden toe verplicht.

Thuis werken, (zorg)verlof en (bijna) ziek

Er zijn verschillende situaties denkbaar.

  • Werknemer heeft angst voor besmetting en komt om die reden niet naar werk / kantoor: dit is geen geldige reden om thuis te blijven en dat betekent dat de werknemer verlof moet opnemen om thuis te kunnen zijn;
  • Beginnende ziekteverschijnselen, maar werknemer is nog niet ziek: dit is volgens RIVM reden voor de werknemer om thuis te blijven. Werknemer kan worden gevraagd vanuit huis te werken, maar risico van thuis blijven komt voor rekening werkgever, doorbetaling van het loon (100 %);
  • Werknemer is ziek: doorbetaling van het loon bij ziekte (minimaal 70 %);
  • Indien kinderen opvang behoeven en de werknemer om die reden thuis moet blijven: de eerste dag betreft calamiteitenverlof, daarna dient de werknemer in beginsel verlof op te nemen. Vaak wordt in overleg bekeken of thuiswerken mogelijk is;
  • Zorg voor zieke kinderen of ouders: kort zorgverlof maximaal van twee weken en doorbetaling van 70 % van het salaris;
  • Werkgever verplicht de werknemer naar huis te gaan: indien werknemer niet thuis kan werken, dan is dit voor rekening en risico van de werkgever.

Mocht u nog andere vragen hebben of werktijdverkorting willen aanvragen, neem dan gerust contact met ons op.