VGB

Veiligheidsonderzoek
Referentieperiode
Samenwerkingsrelatie
Belangenafweging

Een verklaring van geen bezwaar is voor sommige beroepen een vereiste om het beroep te kunnen uitoefenen. Denk bijvoorbeeld aan cabinepersoneel, piloten en functies op een burgerluchthaven.

De Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) beslist na een zogeheten veiligheidsonderzoek. De wet- en regelgeving met betrekking tot veiligheidsonderzoeken is een ‘niche’ in het bestuursrecht. Visser & Van Solkema Advocaten heeft veel kennis en ervaring op dit rechtsgebied en kan u bijstaan bij het verkrijgen van een verklaring van geen bezwaar (VGB).