Ondernemingsrecht

Aandeelhoudersovereenkomst
Managementovereenkomst

Visser & Van Solkema Advocaten geeft al jarenlang advies en bijstand aan ondernemingen op het gebied van het ondernemingsrecht in brede zin, vaak ook in nauwe samenwerking met de betrokken financieel adviseur van de klant. Onderwerpen kunnen zijn welke bedrijfsstructuur de voorkeur heeft, wat zijn de risico’s van de bestuurder en de beleidsbepaler en wat is de positie van de (minderheids)aandeelhouder en hoe wordt er met geschillen omgegaan. Ook kan worden bezien of een samenwerking in een maatschap of vennootschap onder firma mogelijkerwijs meer geschikt is.

Het heeft daarbij de voorkeur om reeds in het begin de afspraken volledig vast te leggen, bijvoorbeeld door het opstellen van een goede aandeelhouders of v.o.f-overeenkomst. Om eventuele onoverkomelijke geschillen in de toekomst te beheersen, zal een adequate geschillenregeling deel uitmaken van de advisering. Echter, als het niet anders kan, worden uw belangen in een eventuele procedure met verve behartigd.

Daarnaast heeft Visser & Van Solkema Advocaten veel ervaring in de begeleiding van bedrijfsovernames, al dan niet in het kader van de bedrijfsopvolging, zowel ter ondersteuning van de koper als ook de verkoper.

Ook anderszins worden ondernemers ter zijde gestaan bij het opstellen en waar nodig afdwingen van hun commerciële contracten.

In geval de advisering in het Engels dient plaats te vinden is dit geen probleem.