Huurrecht en Vastgoed


Huurovereenkomst
Ontruimingsbescherming
Pachtovereenkomst
Verkoopovereenkomst

Het huurrecht kenmerkt zich door tal van dwingendrechtelijke wetsartikelen die grote gevolgen hebben voor de uiteindelijke rechtspositie van de verhuurder respectievelijk huurder.

Visser & Van Solkema Advocaten kent deze valkuilen van het recht als geen ander en kan u adviseren bij het opstellen van een huurovereenkomst, hoe om te gaan met onderhoud aan het gehuurde (voor wiens rekening komt het onderhoud verhuurder of huurder), is er sprake van bedrijfsruimte 7: 290 BW of 7: 230a BW, is er recht op ontruimingsbescherming?

Ook voor andere aspecten van het vastgoed, (ver)koop, pachtovereenkomsten, sloop en herontwikkeling kunt u bij ons terecht.