Afschaffing Werktijdverkorting en invoering Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW)

By maart 18, 2020Arbeidsrecht

Op de persconferentie van 17 maart jl. heeft de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de regeling werktijdverkorting ingetrokken en vervangen door de Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW).

De toelichting bij deze nieuwe regeling geeft aan dat er twee voorwaarden aan de NOW worden gesteld:

  • als je als werkgever van de regeling gebruikt maakt, kun je geen ontslag aanvragen voor werknemers die onder de regeling vallen; en
  • werkgevers betalen het loon van de werknemers gewoon door (zie hieronder de tekst op de website van Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid).

“Op grond van de NOW kunnen werkgevers die te maken hebben met tenminste 20% verwacht omzetverlies voor een periode van 3 maanden een tegemoetkoming in de loonkosten tegemoet zien van maximaal 90% van de loonsom, gerelateerd aan het omzetverlies. De tegemoetkoming voorziet in de loonkosten van vaste werknemers en werknemers met een flexibel contract voor zover zij in dienst blijven gedurende de aanvraagperiode. Deze periode kan één keer met 3 maanden worden verlengd. Werkgevers mogen in die periode geen ontslag op grond van bedrijfseconomische redenen aanvragen. Werkgevers betalen het loon aan betrokken werknemers gewoon door. Anders dan bij de regeling werktijdverkorting zal de tegemoetkoming op grond van de nieuwe regeling voor het grootste gedeelte in de vorm van een voorschot worden uitgekeerd.”

Met andere woorden, als je als werkgever van de nieuwe regeling NOW gebruik gaat maken, dan wordt je geacht het salaris (100 %) gewoon door te betalen. Uiteraard kunnen er bij de uitwerking van de regeling NOW nog veranderingen komen, maar dit is de huidige stand van zaken.

Mocht u nog andere vragen hebben of werktijdverkorting willen aanvragen, neem dan gerust contact met ons op.