Contract voor bepaalde tijd: ook transitievergoeding?

By september 24, 2020Arbeidsrecht

Tot 1 januari 2020 kon een werknemer alleen aanspraak maken op een transitievergoeding (was vroeger ontslagvergoeding) nadat hij twee jaar in dienst was. Per 1 januari 2020 is deze termijn geschrapt. In principe kan dus iedere werknemer aanspraak maken op een transitievergoeding, maar er moet wel aan een aantal voorwaarden zijn voldaan.

Voorwaarden

Een werkgever hoeft niet altijd een transitievergoeding te betalen bij het einde van een arbeidsovereenkomst. Neemt de werkgever het initiatief tot het beëindigen van de arbeidsovereenkomst, dan is de werkgever de transitievergoeding verschuldigd als:

  • de werkgever de arbeidsovereenkomst heeft opgezegd; of
  • de rechter op verzoek van de werkgever de arbeidsovereenkomst heeft ontbonden; of
  • een overeenkomst voor bepaalde tijd op initiatief van de werkgever niet is verlengd.

Ook als de werknemer het initiatief neemt, kan hij soms toch aanspraak maken op een transitievergoeding. Dit is het geval als de werknemer de arbeidsovereenkomst zelf opzegt, de arbeidsovereenkomst niet wil verlengen of door de rechter laat ontbinden, omdat sprake is van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de werkgever. In deze gevallen kan een werknemer – naast de transitievergoeding – mogelijk ook aanspraak maken op een billijke vergoeding.

Een werknemer heeft geen recht op een transitievergoeding, als het eindigen of niet voortzetten van de arbeidsovereenkomst een gevolg is van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de werknemer.

Hoogte

De hoogte van de transitievergoeding is afhankelijk van het salaris en de duur van de arbeidsovereenkomst. Voor iedere jaar dat de arbeidsovereenkomst heeft geduurd, is de vergoeding 1/3e deel van het maandelijkse brutoloon (inclusief vakantiegeld) en een evenredig deel daarvan voor een periode dat de arbeidsovereenkomst korter dan een jaar heeft geduurd.

Vragen?

Ben je werkgever of werknemer en wil je weten of je een transitievergoeding of billijke vergoeding moet betalen of dat je er juist recht op hebt, neem dan contact op met mr. Mink Visser of mr. Mariëtte Sieben op telefoonnummer 020-452.97.17.