Wat doet het BKR?

By augustus 25, 2017Algemeen, Consument

Het Bureau Kredietregistratie (‘BKR’) in Tiel is een onafhankelijke stichting met een tweeledig doel.

Het eerste doel is het bevorderen van een maatschappelijk verantwoorde financiële dienstverlening. Onderdeel daarvan is het behoeden van consumenten voor overkreditering en andere financiële problemen (problematische schuldsituaties). Daarnaast levert BKR voor haar zakelijke klanten een bijdrage aan het beperken van de financiële risico’s bij kredietverlening en aan het voorkomen en bestrijden van misbruik en fraude.

Twee soorten registratie

Banken en andere kredietverstrekkers zijn verplicht aangesloten bij het BKR en moeten elk krediet registreren (de zgn. positieve registratie). Ontstaan er betalingsproblemen dan kan een negatieve registratie volgen. De volgende negatieve registraties zijn mogelijk:

A achterstandsmelding; er is een achterstand van enkele maanden
H herstelmelding; de achterstand is ingelopen en de debiteur is weer bij met je betalingen
1 er is een betalingsregeling getroffen na een achterstand
2 het krediet is opgeëist door de kredietverstrekker en de debiteur moet de restantschuld in één keer betalen
3 de schuld is afgeboekt of kwijtgescholden. Is de schuld kwijt gescholden dan is een einddatum vermeld
4 de kredietverstrekker kan de debiteur gedurende langere tijd niet bereiken
5 er is een preventieve betalingsregeling getroffen voor een hypotheek

Een negatieve registratie komt niet als donderslag bij heldere hemel. De kredietverstrekker moet voorafgaand aan de registratie een brief sturen met de mededeling dat een negatieve registratie zal worden gedaan, indien niet binnen een bepaalde termijn alsnog betaald wordt. Dit noemt men de ‘vooraankondiging’. Met andere woorden, een negatieve registratie kan worden voorkomen door alsnog te betalen.

Overigens betekent niet elke negatieve registratie dat geen nieuwe lening meer kan worden afgesloten. De kredietverstrekker zal per geval moeten beoordelen of het verantwoord is om een nieuwe lening te verstrekken.

Hoe lang blijft een negatieve registratie zichtbaar?

Een negatieve registratie bij BKR blijft gehandhaafd gedurende vijf jaar na de datum dat de schuld of achterstand is voldaan. Behalve code 5; deze wordt verwijderd als de regeling eindigt.

Verzoek tot verwijdering

Er moet sprake zijn van een zwaarwegend belang, wil een uitzondering worden gemaakt op de termijn van vijf jaar. Is dit het geval, dan kan een verzoek tot verwijdering worden ingediend. In dat geval zal de kredietverstrekker een belangenafweging moeten maken tussen het belang van de debiteur bij het krijgen van de nieuwe lening en het hiervoor geschetste algemeen belang van een maatschappelijk verantwoorde financiële dienstverlening. De kredietverstrekker kan dus niet volstaan met het enkel controleren of de registratie volgens de regels is geschied.