Ambtshandelingen in 2017

By december 28, 2016Deurwaarder

Een deurwaarder mag niet op alle dagen in het jaar ambtshandelingen verrichten. In dit blog leg ik uit wat ambtshandelingen zijn en op welke dagen de deurwaarder deze niet mag verrichten.

Amsbtshandelingen

Een deurwaarder kan ambtshandelingen en andere handelingen verrichten. Wat ambtshandelingen zijn, is opgenomen in artikel 2 Gerechtsdeurwaarderswet:

  • het doen van dagvaardingen en andere betekeningen, behorende tot de rechtsingang of de instructie van gedingen;
  • het doen van gerechtelijke aanzeggingen, bekendmakingen, protesten en verdere exploten;
  • ontruimingen, beslagen, executoriale verkopingen, gijzelingen en andere handelingen, behorende tot of vereist voor de uitvoering van executoriale titels dan wel voor de bewaring van rechten;
  • het doen van protesten van non-acceptatie of non-betaling van wissels, orderbiljetten en dergelijke en het opmaken van een akte van interventie aan de voet van het protest;
  • het ambtelijk toezicht bij vrijwillige openbare verkopingen van roerende lichamelijke zaken bij opbod, bij opbod en afslag, of bij afslag.

Ook alle werkzaamheden die rechtstreeks samenhangen met de hierboven genoemde werkzaamheden, worden bestempeld als ambtshandelingen.

Beperkingen

Een deurwaarder mag niet altijd een exploot betekenen. Een deurwaarder mag geen exploten betekenen tussen 8 uur ’s avonds en 7 uur ’s ochtends.

Daarnaast zijn bepaalde dagen uitgesloten. Op een zondag en op een algemeen erkende feestdag mag in principe geen ambtshandeling worden verricht. De algemeen erkende feestdagen zijn: Nieuwjaarsdag, tweede paasdag (1e paasdag is altijd een zondag), tweede pinksterdag (1e pinksterdag is altijd een zondag), Hemelvaartsdag, Koningsdag (27 april), Bevrijdingsdag (5 mei) en eerste en tweede kerstdag (25 en 26 december).

Daarnaast kan een aantal dagen als ‘gelijkgestelde dagen’ worden aangemerkt. Goede vrijdag is ieder jaar een gelijkgestelde dag. In 2017 valt Goede Vrijdag op 14 april. In 2017 zijn verder alleen nog 28 april en 26 mei 2016 gelijkgesteld met een algemeen erkende feestdag.

Andere handelingen en uitzonderingen

Op al deze dagen mag de deurwaarder dus geen ambtshandelingen verrichten. Dat betekent niet dat hij helemaal niets doet. Werkzaamheden die niet als ambtshandeling zijn aangemerkt, mag hij wel doen. Hierbij kan je denken aan het betekenen van een sommatie-exploot en de opzegging van een huurovereenkomst.

Een tweede uitzonderingssituatie is dat de rechter toestemming geeft om een ambtshandeling te verrichten op alle dagen en uren. Hierbij kan je denken aan de situatie dat een kort geding zo spoedeisend is, dat de dagvaarding op zondag moet worden betekend. Een ander voorbeeld is dat een conservatoir beslag op Goede Vrijdag moet worden gelegd, omdat de olietanker waarop je beslag wilt leggen alleen die dag in Nederland is.

Praktisch

In 2017 worden, naast alle zondagen, geen ambtshandelingen verricht op:

Dag en datum Soort dag
vrijdag 14 april 2017 goede vrijdag
maandag 17 april 2017 2e paasdag
donderdag 27 april 2017 koningsdag
vrijdag 28 april 2017 gelijkgestelde dag
donderdag 25 mei 2017 hemelvaartsdag
vrijdag 26 mei 2017 gelijkgestelde dag
maandag 5 juni 2017 2e pinksterdag
maandag 25 december 2017 1e kerstdag
dinsdag 26 december 2017 2e kerstdag
figuur 1: feest- en gelijkgestelde dagen 2017