Geen landelijke invoering digitaal procederen

De KEI-pilot digitaal procederen in handelsvorderingszaken met verplichte procesvertegenwoordiging wordt niet landelijk uitgerold.

Sinds 1 september 2017 loopt er bij de rechtbanken Midden-Nederland en Gelderland een pilot die partijen verplicht digitaal om te procederen in handelsvorderingszaken met verplichte procesvertegenwoordiging (lees: zaken van meer dan € 25.000). Na afloop van de pilot zou dit landelijk worden ingevoerd.

Nadat de landelijke invoering begin dit jaar al op de lange baan werd geschoven, is er nu een nieuwe tegenslag voor de Rechtspraak: de landelijke invoering komt er namelijk helemaal niet!

Niet verantwoord

De reden is dat de Raad voor de Rechtspraak de landelijke uitrol niet verantwoord vindt. Onder andere de onbetrouwbaarheid van het systeem en het feit dat het gebruikte systeem niet wordt doorontwikkeld door leverancier Oracle hebben tot deze beslissing geleid.

Pilot blijft

Bij de rechtbank Midden-Nederland en de rechtbank Gelderland blijft digitaal procederen verplicht. Dit betekent dat voorlopig twee regimes van toepassing zijn: het traditionele burgerlijke rechtsvordering en burgerlijke rechtsvordering onder KEI.

Hoe nu verder?

Uit extern onderzoek bleek dat het bij het Programma KEI ontbrak aan sturing, men was niet bereid te veranderen en samen te werken en vanaf de aanvang van Programma KEI is niet voldaan aan een aantal basiscondities. De afgelopen periode zijn hierover nieuwe afspraken gemaakt en is een nieuwe structuur opgezet en deze nieuwe structuur gaat men nu implementeren.

Komend najaar worden, zo verwacht de Raad voor de Rechtspraak, besluiten genomen over de doelen van de digitalisering, de manier waarop die moeten worden bereikt en de kosten die daarmee gemoeid zijn. Waarschijnlijk wordt dan ook meer bekend over hoe de Rechtspraak de ongelijkheid tussen de rechtbanken Midden-Nederland en Gelderland (digitaal procederen) en de overige gerechten (op papier procederen) ongedaan wil maken. Het streven is om deze ongelijkheid zo snel mogelijk op te heffen, maar het is onbekend hoe lang dat gaat duren.

Het einde van het dossier digitalisering rechtspraak is nog niet in zicht en we houden jullie op de hoogte.