Let’s go digital!

Het Koninklijk besluit waarin wordt bepaald dat de eerste pilot van het Programma KEI (civiel 1.0) start op 1 september 2017 is recent gepubliceerd.[1] Dit betekent dat we officieel op 1 september 2017 gaan beginnen met verplicht digitaal procederen!

Civiel 1.0

De pilot civiel 1.0 heeft betrekking op vorderingen waarbij partijen verplicht zijn zich bij te laten staan door een advocaat. De pilot civiel 1.0 zal lopen bij de rechtbanken Gelderland en Midden-Nederland. Er wordt niet alleen digitaal geprocedeerd, maar ook moet er volgens het nieuwe burgerlijk procesrecht geprocedeerd worden. Lees hier hoe de nieuwe procedure verloopt.

Digitaal procederen wordt verplicht in vorderingszaken met verplichte procesvertegenwoordiging die op of na 1 september 2017 aanhangig worden gemaakt bij de rechtbanken Gelderland en Midden-Nederland.

Landelijke invoering

Als de evaluatie van de pilot civiel 1.0 positief is, wordt het landelijk ingevoerd. De verwachting is dat dit in het voorjaar van 2018 zal zijn.[2] Vervolgens zal de pilot voor vorderingen in hoger beroep (fase civiel 2.0) starten.

=====

[1] Stb. 2017, 174.

[2] Stb. 2017, 174, p. 8.