Nieuwe termen in het nieuwe burgerlijk procesrecht

By januari 19, 2017Procesrecht

In het nieuwe procesrecht van Programma KEI zullen sommige termen geheel verdwijnen en sommige worden vervangen door andere, nieuwe termen.

In het artikel Programma KEI: de nieuwe basisprocedure onder de loep werden al enkele nieuwe termen aangestipt, zoals de “procesinleiding” die de “dagvaarding” gaat vervangen.

 

Huidig procesrecht

Nieuw procesrecht
dagvaarding procesinleiding
dagvaardingsprocedure vorderingsprocedure
verzoekschriftprocedure verzoekprocedure
verzoekschrift procesinleiding
gedaagde verweerder
conclusie van antwoord verweerschrift
comparitie na antwoord mondelinge behandeling
zich stellen verschijnen
verzetdagvaarding exploot van verzet
eis in reconventie tegenvordering / tegenverzoek
terechtzitting zitting
comparitie mondelinge behandeling
hoger beroep dagvaarding procesinleiding in hoger beroep
comparitie na aanbrengen mondelinge behandeling
memorie van grieven gronden van het hoger beroep
memorie van antwoord verweerschrift

 

Sommige termen veranderen niet, zoals “eiser” in de vorderingsprocedure en “verweerder” in een verzoekprocedure.

De rol verdwijnt in het nieuwe burgerlijk procesrecht en daarmee verdwijnen de termen rolzitting en rolbeslissing. Ook het pleidooi vervalt in het nieuwe procesrecht.