Tag

is een strikte toepassing door de bank van de in de garantie gestelde voorwaarden geboden