Wanneer mag een deurwaarder geen ambtshandelingen verrichten?

Op bepaalde dagen in het jaar mag een deurwaarder geen ambtshandelingen verrichten. In dit blog komt het begrip ambtshandelingen aan bod en wordt stil gestaan bij de dagen dat de deurwaarder deze niet mag verrichten

Amsbtshandelingen

Een deurwaarder kan ambtshandelingen en andere handelingen verrichten. Wat ambtshandelingen zijn, is opgenomen in artikel 2 Gerechtsdeurwaarderswet:

  • het doen van dagvaardingen en andere betekeningen, behorende tot de rechtsingang of de instructie van gedingen;
  • het doen van gerechtelijke aanzeggingen, bekendmakingen, protesten en verdere exploten;
  • ontruimingen, beslagen, executoriale verkopingen, gijzelingen en andere handelingen, behorende tot of vereist voor de uitvoering van executoriale titels dan wel voor de bewaring van rechten;
  • het doen van protesten van non-acceptatie of non-betaling van wissels, orderbiljetten en dergelijke en het opmaken van een akte van interventie aan de voet van het protest;
  • het ambtelijk toezicht bij vrijwillige openbare verkopingen van roerende lichamelijke zaken bij opbod, bij opbod en afslag, of bij afslag.

Ook alle werkzaamheden die rechtstreeks samenhangen met de hierboven genoemde werkzaamheden, worden bestempeld als ambtshandelingen.

Beperkingen

Een deurwaarder mag niet altijd een exploot betekenen. Een deurwaarder mag geen exploten betekenen tussen 8 uur ‘s avonds en 7 uur ’s ochtends.

Daarnaast zijn bepaalde dagen uitgesloten. Op een zondag en op een algemeen erkende feestdag mag in principe geen ambtshandeling worden verricht.

De algemeen erkende feestdagen zijn: Nieuwjaarsdag, tweede paasdag (1e paasdag is altijd een zondag), tweede pinksterdag (1e pinksterdag is altijd een zondag), Hemelvaartsdag, Koningsdag (27 april), Bevrijdingsdag en eerste en tweede kerstdag.

Daarnaast kan een aantal dagen als ‘gelijkgestelde dagen’ worden aangemerkt. Goede vrijdag is ieder jaar een gelijkgestelde dag. Komend jaar is verder alleen nog 6 mei 2016 gelijkgesteld met een algemeen erkende feestdag.

Andere handelingen en uitzonderingen

Op al deze dagen mag de deurwaarder dus geen ambtshandelingen verrichten. Dat betekent niet dat hij helemaal niets doet. Werkzaamheden die niet als ambtshandeling zijn aangemerkt, mag hij wel verrichten. Hierbij kan gedacht worden aan het betekenen van een sommatie-exploot en de opzegging van een huurovereenkomst.

Een tweede uitzonderingssituatie is dat de rechter toestemming geeft om een ambtshandeling te verrichten op alle dagen en uren. Een voorbeeld: in verband met extreme spoedeisendheid, kan de rechter bepalen dat de dagvaarding uiterlijk op zondagmiddag 15:00 uur moet worden betekend.

Praktisch

Voor het resterende deel van 2015 geldt dat er geen ambtshandelingen worden verricht op de zondagen en op vrijdag 25 december en zaterdag 26 december (eerste en tweede kerstdag).

In 2016 worden, naast alle zondagen, geen ambtshandelingen verricht op:

Nieuwjaarsdag vrijdag 1 januari 2016
Goede Vrijdag vrijdag 25 maart 2016
Tweede Paasdag maandag 28 maart 2016
Koningsdag woensdag 27 april 2016
Bevrijdingsdag / Hemelvaartsdag donderdag 5 mei 2016
gelijkgestelde dag vrijdag 6 mei 2016
tweede pinksterdag maandag 16 mei 2016
tweede kerstdag maandag 26 december 2016

 

Leave a Reply

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.