Procesrecht

Kort geding
Bodemprocedure
Griffierecht
Kostenveroordeling
Kans op succes

Procederen is een vak apart. Procederen doet men over het algemeen als een minnelijke oplossing niet mogelijk blijkt. Het besluit om wel of niet te gaan procederen moet zorgvuldig worden genomen. Wat is het procesrisico, welke (civiele) procedure heeft de voorkeur, een kort geding of een bodemprocedure en tegelijk met beslagmaatregelen? Dit zijn allemaal vragen die meespelen bij het aanhangig maken van procedures.

Soms neemt de ander het initiatief en legt de zaak voor aan de rechter. Ook dan is het van belang om tijdig de te volgen tactiek en de verschillende mogelijkheden te bespreken. Hierbij kan gedacht worden aan de situatie dat u wel aan de eiser moet betalen, maar dat u meent dat u een ander kan aanspreken voor dezelfde vordering. Of misschien heeft u een tegenvordering op de eisende partij.

In hoger beroep gelden weer andere regels dan in eerste aanleg. Onze advocaten hebben ook veel ervaring met procederen in hoger beroep en staan u graag bij.

Met Visser & Van Solkema Advocaten kunt u afspraken maken over de kosten van een procedure, zodat u vooraf weet wat u aan kosten kan verwachten. De insteek is altijd om de kosten van een procedure zoveel mogelijk te verhalen op uw wederpartij.